Afleiding in het verkeer

Afleiding in het verkeer

Jaarlijks vallen er honderden ziekenhuisslachtoffers door mobiel bellen, social-media gebruik of een andere vorm van afleiding in het verkeer. Tijdens het autorijden en fietsen is het sinds 1 juli 2010 niet langer toegestaan om een mobiele telefoon in je hand te houden. Terecht: lezen en schrijven van berichten op de smartphone vergroot het risico van een ongeval minstens 25 keer.

Als je rijdt, fiets of loopt moet dat je enige prioritaire taak zijn. Vaak wordt er bij afleiding in het verkeer alleen gedacht aan een automobilist die belt of appt maar niets is minder waar: zo zijn ook navigatie-systemen, eten, drinken, muziek luisteren, medepassagiers, andere verkeersdeelnemers en bebording langs wegen vormen van afleiding.

Door toename van smartphones en andere elektronica gebruik in het dagelijks leven, en daarbij ook in het verkeer, zal afleiding naar verwachting de komende jaren een steeds groter probleem worden. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een campagne gelanceerd tegen afleiding in het verkeer onder de slogan ‘MONO, ongestoord onderweg’. Met de ambitie om in 2027 100% MONO te rijden.

Naast individuele gedragsbeïnvloeding constateert SWOV dat bevordering van de verkeersveiligheidscultuur bij bedrijven bijdraagt aan het versterken van ieders verantwoordelijkheid en bewustzijn. Daarom omarmt Drenthe zowel de individuele als de zakelijke MONO campagne, die zich richt op bedrijven. De provincie Drenthe is ambassadeur van MONO rijden, roept actief organisaties in Drenthe op om ook ambassadeur te worden en helpt ze op maat.

Onder afleiding in het verkeer hebben we in Drenthe omgevingsafleiding ook als focuspunt. Met omgevingsafleiding doelen we hier voornamelijk op de bebording langs de wegen: soms zijn dat er te veel, zijn borden slecht leesbaar of staan borden op verkeerde plekken waardoor de focus op de weg in het geding komt. De provincie is kritisch op de plaatsing van dergelijke borden en op zoek naar nieuwe manieren van communicatie als alternatief voor de borden langs de weg.

Ambities:

  • In 2030 is het niet met andere dingen bezig zijn en de ogen op de weg houden tijdens deelname aan het verkeer de norm. 
  • In 2030 kent 85% van de Drenten de campagne MONO en weet waar deze voor staat. 
  • In 2030 voldoen wij langs de provinciale wegen aan de CROW norm m.b.t bebording en bewegwijzering langs wegen en geven wij de gemeenten het advies alle gemeentelijke hoofdwegen aan dezelfde normen te laten voldoen. 

Bekijk de video over afleiding in het verkeer

Bekijk de video over afleiding in het verkeer

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Ten minste 90% van de Drenten vindt het de norm om niet met andere dingen bezig te zijn in het verkeer.

Educatie MONO campagne
MONO zakelijk
Fiets Veilig!, Ik zie ik zie
wat jij niet zag, mobiel in
de hand fiets aan de kant, 3D afleiding bike klassikaal, Fiets4save, Kruispunt, Missie 3014, PATS!BOEM!, Studio Flits, Verkeerscarrousel, Verkeersmarkt, Tracks, VROJ, Zeven Sloten, KNMV Risico Herkennen, Oppoetsen en Bijtanken, trainingsdagen landbouw- en bestelverkeer, opfriscursus.
Infrastructuur
Handhaving Controles telefoon- gebruik in het verkeer, inzet MONOcam
Innovatie Software ter ondersteuning focus op het verkeer.
Gadgets ter onder- steuning focus
op het verkeer, MONOcam op alle (provinciale) wegen in Drenthe.

Ten minste 90% van de Drenten kent de campagne MONO en weet waar deze voor staat.

Educatie MONO campagne
MONO zakelijk
Fiets Veilig!, Ik zie ik zie
wat jij niet zag, mobiel in
de hand fiets aan de kant, 3D afleiding bike klassikaal, Fiets4save, Kruispunt, Missie 3014, PATS!BOEM!, Studio Flits, Verkeerscarrousel, Verkeersmarkt, Tracks, VROJ, Zeven Sloten, KNMV Risico Herkennen, Oppoetsen en Bijtanken, trainingsdagen landbouw- en bestelverkeer, opfriscursus.
Communicatie rondom controles afleiding.
Infrastructuur
Handhaving Communicatie rondom controles afleiding
Innovatie

Wij voldoen langs de provinciale wegen aan de CROW norm m.b.t bebording en bewegwijzering langs wegen en geven wij de gemeenten het advies alle gemeentelijke hoofdwegen aan dezelfde normen te laten voldoen.

Educatie Advies richting gemeenten rondom CROW norm mbt bebording/bewegwijzering langs wege
Infrastructuur Deze inzet is opgenomen bij het thema Veilige Infrastructuur.
Handhaving
Innovatie

Ga verder met het volgende onderwerp