Kwetsbare verkeersdeelnemers

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Grafiek: leeftijd 4-24 en 60+ naar vervoerswijze per jaar

Als een verkeersdeelnemer kwetsbaarder is dan anderen in het verkeer, brengt dit risico’s met zich mee die effect hebben op de kans en op de ernst van de ongevallen. In Drenthe is het uitgangspunt om de kwetsbare verkeersdeelnemer zo goed mogelijk te beschermen. In de groep kwetsbare vervoerwijzen (fietsers, e-bike en bromfietsers) valt de afgelopen vier jaar ongeveer 42% van de verkeersslachtoffers. De laatste jaren valt op dat het aandeel van fietsers in verkeersdoden stijgt – terwijl deze van voetgangers daalt. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop is bijna gelijk aan die met de auto.

Ook senioren, een groep waarbij reactiesnelheid en mobiliteit afneemt, zijn kwetsbaar. De Drentse bevolking bevat steeds minder jongeren (0-19 jaar) en steeds meer senioren (60+). Een toenemend aantal senioren zorgt ervoor dat meer senioren actief blijven in het verkeer – een aandachtspunt is dat zij vatbaarder zijn en daarmee meer risico hebben tot een ongeval.

Senioren verplaatsen zich veel op elektrische fietsen. Elektrische fietsen kunnen helpen bij het mobiel houden van senioren, maar leveren ook risico’s op vanwege de hogere snelheid en een verminderd reactievermogen. Daarnaast is voorlichting over medicijngebruik en deelname in het verkeer een terugkomend aandachtspunt. Voorgaande blijkt uit ongevallenanalyse en onderzoek van Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

Naast senioren, voetgangers en fietsers vallen ook onervaren bestuurders in de categorie kwetsbare verkeersdeelnemers. Naar verhouding vinden er in Drenthe veel ongevallen plaats waarbij onervaren bestuurders een aandeel hebben. Door gebrek aan ervaring overschatten deze verkeersdeelnemers vaak hun eigen vaardigheden waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Tot slot is de inrichting van de openbare ruimte een aandachtspunt. Deze ruimten moeten voor voetgangers en fietsers met onderlinge snelheidsverschillen toegankelijk zijn.

Ambities: 

  • In 2030 is 100% van de doelgroep bewust van verkeersregels en onveilig gedrag.
  • In 2030 is 50% van de senioren bijgeschoold over de nieuwe verkeersregels. 

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Ten minste 90% van de doelgroep kent de verkeers- regels en is zich bewust van onveilig gedrag.

Educatie Campagnes: MONO, Snelheidheid, Fietsverlichting, BOB, Motor, Dode hoek
Doortrappen
Leer in het Verkeer. Blindspot, Bokabox, Dode Hoek project, Fiets Veilig!, Fietscontrole, Fietshesjes, Fietsparcourstas, Ik zie ik zie wat jij niet zag,
Leer in het Verkeer, Mobiel in de hand, fiets aan
de kant, Paolo de Zebratemmer, Theoretisch en praktisch verkeersexamen, Stop!Licht, Streetwise, Verkeersplaneet, Verkeersschoolpleinen, VOMOL (Veilig Op Weg Met Opvallend Landbouwverkeer), VVN verkeerspakketten, Wegenset. 3D afleiding bike klassikaal, Dode Hoek, Fiets4Safe, Ik zie ik zie wat jij niet zag VO, Kruispunt, Missie 3014, PATS!BOEM!, Studio Flits, Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen, Verkeerscarrousel, Verkeersmarkt. 3D tripping car klassikaal, alcohol en drugs in het verkeer, Tracks, VROJ, Zeven Sloten. KNMV Risico Herkennen. Veilig blijven fietsen test, driewielfiets ontdekdagen, voorlichting fietsspiegels, fietsclubs, e-bike trainings- dagen, Het Nieuwe Fietsen, Zomerchallenge Drenthe, seniorenbeurs Mobiliteit & Veiligheid, Fietsvitaalkar, seniorenbuurttraject.
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie

Ten minste 50% van de senioren is bijgeschoold over de nieuwe verkeers- regels.

Educatie Doortrappen
Ondersteuning VVN/Unive fietsprojecten
Veilig blijven fietsen test, driewielfiets ontdekdagen, voorlichting fietsspiegels, fietsclubs, e-bike trainings- dagen, Het Nieuwe Fietsen, Zomerchallenge Drenthe, seniorenbeurs Mobiliteit & Veiligheid, Fietsvitaalkar, seniorenbuurttraject.
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie

Ga verder met het volgende onderwerp