Leeswijzer

Leeswijzer

Op dit platform vind je de 9 beleidsthema’s van het SPV die gevuld zijn met Drentse knelpunten, oorzaken en ambities. Bekijk onderstaande video en leer hoe het werkt!

Het Mobiliteitsprogramma 2021-2030, waarin de provincie haar ambitie en aanpak beschrijft van de maatschappelijke mobiliteitsopgaven, is het kader voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe. Dit plan richt zich specifiek op verkeersveiligheid en is tevens de regionale uitwerking van het Rijks Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (eind 2019 vastgesteld).

Ga verder met het volgende onderwerp