Onervaren verkeersdeelnemers

Onervaren verkeersdeelnemers

Jonge automobilisten zijn naar verhouding vaker betrokken bij een dodelijk ongeval dan oudere, meer ervaren, automobilisten. Naar verhouding vinden er ook in Drenthe veel ongevallen plaats waarbij jonge, onervaren bestuurders een aandeel hebben. Door gebrek aan ervaring overschatten deze verkeersdeelnemers vaak hun eigen vaardigheden waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast is taakonbekwaamheid ook een aandachtspunt: men moet risico’s kunnen herkennen en bij onveilige situaties weten hoe men moet handelen.

Naast jonge automobilisten zijn ook brom en snorfietsers een aandachtspunt. Bij 16-17 jarigen zijn er bij 40% van de ongevallen bromfietsers betrokken. De leeftijdsgroep 18 t/m 39 jaar maakt in verhouding (aandeel bevolking in combinatie met aandeel verkeerslachtoffers) een groot deel uit van het aantal verkeersslachtoffers. Met name de groep 18 t/m 24 jaar scoort in verhouding slecht. Ondanks het feit dat deze groep slechts 7% van de Drentse bevolking vertegenwoordigd is deze groep goed voor 16% van de verkeersslachtoffers.

Ook jonge fietsers zijn onervaren verkeersdeelnemers. In Drenthe moet men veilig van en naar school kunnen fietsen. De komende jaren wordt het WEVER project uitgerold waardoor we op langer termijn inzicht hebben in de effectiviteit van educatieprogramma’s.

Ambities:

  • In 2030 is 100% van de nieuwe bestuurders in aanraking geweest met verkeersveiligheidscampagnes of educatie.
  • In 2030 gaan scholieren, met name fietsers tussen 10-14 jaar, goed geïnformeerd en geïnstrueerd over de risico’s op weg naar school.

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Ten minste 90% van de nieuwe bestuurders in aanraking geweest met verkeersveiligheidscampagnes of educatie.

Educatie Inzet verkeersveiligheidscampagnes Tracks, VROJ, VOMOL, KNMV Risico herkennen
Ondersteuning VVN verkeersveilig- heidsacties
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie

Scholieren, met name fietsers tussen 10-14 jaar, gaan goed geïnformeerd en geïnstrueerd over de risico’s op weg naar school.

Educatie Fietsacties en verkeersveiligheids- acties
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie