Rijden onder invloed

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed van alcohol en drugs vergroot de kans op een ongeval aanzienlijk. Door alcohol of drugs vermindert de aandacht, het beoordelings- en het reactievermogen van een bestuurder. Een bestuurder is daarnaast sneller vermoeid en zal zich overmoedig en roekeloos gedragen.

In Drenthe zien we alcohol en drugsgebruik in het verkeer als groot risico. We kennen het aantal alcohol overtredingen maar gaan ervanuit dat dit om een topje van de ijsberg gaat. Alcohol en drugsgebruik blijft de komende jaren een terugkomend aandachtspunt zodat het aantal mensen dat deelneemt aan het verkeer onder invloed van alcohol en drugs ieder jaar afneemt.

Drugs en medicijngebruik

Landelijk blijkt dat het aantal mensen dat deelneemt aan het verkeer onder invloed van drugs (met als nieuwkomer lachgas) is gestegen. Dit komt mede door de beschikbaarheid van testen die het meten van drugsgebruik makkelijker maken.

Naast alcohol en drugsgebruik is ook medicijngebruik een aandachtspunt. 1 op de 6 Nederlanders gebruikt geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. In Drenthe zijn hier geen specifieke cijfers over beschikbaar.

 

Grafiek: alcohol, medicijn en drugsgebruik in het verkeer op basis van leeftijdsgroepen 

Drugs en medicijngebruik

Landelijk blijkt dat het aantal mensen dat deelneemt aan het verkeer onder invloed van drugs (met als nieuwkomer lachgas) is gestegen. Dit komt mede door de beschikbaarheid van testen die het meten op drugsgebruik makkelijker maken. 

Naast alcohol- en drugsgebruik is ook medicijngebruik een aandachtspunt. 1 op de 6 Nederlanders gebruikt geneesmiddelen de rijvaardigheid beïnvloeden. In Drenthe zijn hier geen specifieke cijfers over beschikbaar. 

Ambities:

  • In 2030 is niet onder invloed rijden in het verkeer bij 100% van de Drenten de sociale norm.
  • In 2030 wordt er gebruik gemaakt van slimme en nieuwe handhavingstechnieken m.b.t. opkomende drugs zoals lachgas.

 

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Het niet onder invloed rijden in het verkeer is bij ten minste 90% van de Drenten de sociale norm.

Educatie BOB campagne, zomercampagne Ondersteuning VVN Bob teams Ontwikkeling/inzet campagne lachgas Communicatie rondom alcoholcontroles PATS!BOEM!, Veilig uitgaan = Veilig Thuiskomen, Verkeerscarroussel, Verkeersmarkt, 3D tripping car klassi- kaal, Alcohol en drugs in het verkeer
Infrastructuur
Handhaving Controles rijden onder invloed, communi-
catie rondom controles rijden onder invloed
Innovatie

Er wordt gebruik gemaakt van slimme en nieuwe handhavingstech- nieken m.b.t. bestaande en nieuwe drugs zoals lachgas.

Educatie
Infrastructuur
Handhaving Inzet nieuwe handhavingstechnieken
Innovatie Stimuleren ontwikkeling nieuwe handhavingstechnieken

Ga verder met het volgende onderwerp