Verkeersovertreders

Verkeersovertreders

Overtreding van de verkeersregels verhoogt de kans op een ongeval. Een deel van de verkeersdeelnemers begaat (systematisch) verkeersovertredingen. Vaak redeneren zij, al dan niet bewust, vanuit de eigen situatie en veiligheidsperceptie zonder oog te hebben voor medeverkeersdeelnemers.
Verkeersovertredingen waarbij het risico op slachtoffers het grootst is worden VARAS overtreden genoemd. Onder VARAS vallen de te handhaven overtredingen: verkeersveelplegers, rijden onder invloed van alcohol en drugs, door lichtnegatie, afleiding en snelheidsovertredingen.

Grafiek 1: gevaarlijk rijgedrag per leeftijdsgroep
Grafiek 2: ontwikkeling onverantwoord rijgedrag

Het kennen van verkeersregels en het bewustzijn van risico’s m.b.t. gevaarlijk gedrag blijven doorlopend aandachtspunten in het Drentse programma permanente verkeerseducatie. Daarnaast bieden technologische ontwikkelingen ons mogelijkheden om zo effectief mogelijk te handhaven en de pakkans van verkeersovertreders te vergroten.

Grafiek: aantal bekeuringen per type

Ambities:

  • In 2030 wordt er 20% meer gehandhaafd op VARAS, o.a. door inzet van nieuwe technologie.
  • In 2030 heeft 100% van de Drenten het gevoel dat zij bij overtreding van verkeersregels een boete riskeren.

 

 

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Er wordt 20% meer gehand- haafd op VARAS*, o.a. door inzet van nieuwe technologie

Educatie
Infrastructuur
Handhaving Inzet nieuwe hand- havingstechnieken Werkgroep verkeershand- having Verkeershandhaving agenda lokale driehoek DCV overleg
Innovatie Stimuleren ontwik- keling nieuwe hand- havingstechnieken

Ten minste 90% van de Drenten heeft het gevoel dat zij bij overtreding van verkeersregels een boete riskeren.

Educatie Campagnes: snelheid, MONO, fietsverlichting, BOB Communiceren over politie- controles
Inzet snelheidsdisplays
Infrastructuur
Handhaving Controleacties politie, communicatie over politiecontroles
Innovatie Gebruik maken van slimme technieken die veilig weggedrag stimuleren met name gericht op snelheid en afleiding

Ga verder met het volgende onderwerp