Voorwoord gedeputeerde Nelleke Vedelaar

Voorwoord Nelleke Vedelaar

Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil graag veilig op zijn of haar bestemming komen. Toch eist het verkeer in Drenthe elk jaar ruim twintig mensenlevens. Honderden verkeersdeelnemers raken (ernstig) gewond. Dat zijn er veel te veel.

Na een jarenlange daling, neemt het aantal verkeersslachtoffers de laatste tijd helaas weer toen. Dat moeten en willen we niet accepteren!

Het verkeer verandert: zo komen er nieuwe en grotere voertuigen; wordt het steeds drukker op het fietspad en in de stad; blijven senioren langer mobiel en hebben digitale media een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Dit alles leidt tot nieuwe (verkeersveiligheids-)vraagstukken.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe (SPVD) is een provinciaal plan opgesteld door de provincie in nauwe samenspraak met de Drentse verkeersveiligheidspartners. Het plan is een doorvertaling van het Rijks Strategisch Plan Verkeersveiligheid ‘Veilig van deur tot deur’. In dit plan worden 9 beleidsthema’s beschreven die in directe relatie staan met verkeersveiligheid: veilige infrastructuur, heterogeniteit in het verkeer, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid in het verkeer, afleiding in het verkeer en verkeersovertreders.

Uit de verkeersveiligheidsanalyse van Drenthe blijkt dat met name de thema’s veilige infrastructuur, kwetsbare verkeersdeelnemers, snelheid en afleiding in het verkeer knelpunt zijn. Op deze thema’s zijn onze ambities en maatregelen gericht om de verkeersveiligheid in Drenthe te vergroten.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “Samen met onze verkeersveiligheidspartners waaronder de 12 gemeenten, RWS, OM, politie, VRD, ANWB, VVN en de Fietsersbond hebben we dit plan opgesteld om de verkeersveiligheid in Drenthe te vergroten. Zo werken wij de komende jaren Samen richting nul verkeerslachtoffers.”

Ga verder met het volgende onderwerp